Privacy

ONLINE - PRIVACYVERKLARING SECRAD

 

 

 

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Van alle bezoekers van onze websites verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens die door de bezoekers zelf aan ons zijn verstrekt. Dit geldt ook voor IP-adressen en andere standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken en verkeer van en naar de website van Secrad.

 

Uw naam, e-mailadres of telefoonnummer hebben wij nodig om met u contact op te kunnen nemen.

 

 

Doel verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het leveren van onze online diensten;
  • het beantwoorden van vragen;
  • het informeren over diensten en updates;
  • het eventueel doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen;
  • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

 

 

Marketing

Uw persoonsgegevens die wij krijgen door uw gebruik van de website van Secrad, kunnen wij gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met je op te nemen over producten of diensten. Als u geen reclame-uitingen van ons meer wilt ontvangen, kun je dat eenvoudig aangeven door een e-mail te sturen aan info@secrad.nl.

 

 

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens, die wij krijgen door het gebruik van onze website, niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, behoudens tegenbericht. Eventuele persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd één jaar na ons laatste contact.

 

 

Geen doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden of anderszins. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde zal alleen plaatsvinden indien wij daartoe een opdracht hebben verkregen op grond van dwingendrechtelijke regelgeving.

 

 

Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering en wachtwoorden) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

        

        

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op de vaste schijf van een computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Ze zorgen ervoor dat de betreffende internetbrowser herkend wordt door onze webserver. Op onze website kan een zogenaamde ‘cookie banner’ verschijnen waarmee u toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmings-informatie genoemd op de cookie banner. Als u geen toestemming geeft, zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de websites. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.

 

 

Recht op inzien, aanpassen of verwijderen persoonsgegevens

U hebt ten allen tijd het recht om uw persoonsgegevens die wij hebben verwerkt, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons-gegevens.

 

U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar info@secrad.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op je verzoek.

 

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Algemeen

Deze Online Privacyverklaring is een verkorte weergave van onze uitgebreide Privacyverklaring. Wij kunnen deze Online Privacy­verklaring te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. De uitgebreide Privacy­verklaring kunt u opvragen via info@secrad.nl.

 

Vragen over onze Online Privacyverklaring kunt u zenden naar info@secrad.nl.